CPR Hakkında

 

CPR Nedir?

Yapılarda kullanılan malzemelere CE işaretinin uygulanması ve bu malzemelerin performanslarının belirlenmesi ile ilgili olarak beyan verilmesini amaçlayan yönetmeliktir. AB'de yapı ürünlerinin serbest dolaşımını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu da, Avrupa Ekonomik Alanı boyunca tek tip değerlendirme yöntemleri sunan ortak bir dil oluşturulmuştur. Bu değerlendirme yöntemleri EN 50575 standardı ile belirtilmiştir.  Üreticiden son kullanıcılara kadar uygulanacaktır. Saydığımız bu özellikleri tamamen ya da kısmen karşılayabilen kablolar Temmuz 2017 den itibaren CE işaretiyle kodlanacaktır.

Örnek kodlama aşağıdaki gibidir.

Cca  s1 – d1 – a1

 

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin kapsamı ve amacı nedir?

“Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” nin amacı, yapı malzemelerinin performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturur. Yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirler.

Üreticiler tarafından, ürünlerin performansı beyan edilir, Distribütörlerin ürünlerini müşterileri ve kullanıcıları için uygun olan talepleri alır.

Kullanıcılar (mimarlar, mühendisler, müteahhitler, vb.) tarafından, yapı işlerinde kullanım için en uygun ürünleri seçerler ve talepte bulunurlar.

CPR yangın esnasında can ve mal güvenliğinin korunması, ürünün kalitesinin arttırılmasına yönelik bir uygulamadır. Bu uygulama ile özellikle kablo üreticileri arasındaki haksız rekabetin de önüne geçilecek ve CPR, ürünün vizesi olacaktır.

 

 Yapı Malzemeleri Direktifin ’den CPR ’a geçiş dönemini hatırlayalım;

 

CPD - Yapı Malzemeleri Direktifi (Construction Products Directive ) 89/106/EEC

21 Aralık 1988

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (Construction Products Regulation (EU)) No:

4 Nisan 2011

CPR ’ın Avrupa Birliği ülkelerinde kanun halinde uygulamaya geçmesi

1 Temmuz 2013

Kablolar için EN 50575’in CENELEC tarafından yayınlanması

1 Eylül 2014

Kablolar için EN 50575’in The Official Journal of European Union(OJEU)’da yayınlanması

1 Temmuz 2015

Kablolar için EN 50575 standardının ve CE işaretlemesinin uygulamaya geçmesi

1 Temmuz 2016

Kablolar için EN 50575 standardının ve CE işaretlemesinin uygulamaya geçmesi

1 Temmuz 2017

 

CPR ’ın üreticilere getirdiği yeni yükümlülükler:

  • Üretici, ilgili standartlara uygun olarak performans beyanı düzenler ve ürettiği ürünün beyan ettiği performansa uygun olduğuna ilişkin sorumluluğunu üstlenir.
  • Üretici, performans beyanını standartlarda belirtilen formata uygun olarak düzenleyip elektronik veya yazılı kopyasını hazırlar ve beyan eder.
  • Üretici, bir ürünü için beyan ettiği performansın, ürünün beyan ettiği aralıklar da performansının değişmeyeceğini sağlamalıdır.
  • Üretici, CE işaretini ve beraberindeki bilgileri 50575 standardın da belirtilen formatta ürünün etiketine iliştirmekle yükümlüdür.
  • Piyasaya arz edilen CPR gerekliliklerini sağladığından emin olmak sadece üreticilerin değil, son kullanıcılara kadar uzanan sorumluluğu kapsar.

 

CPR’ın faydaları:

  • Bütün Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapmak isteyen ülkeler için ortak bir teknik dil oluşturulmuştur.
  • Yangın güvenliği konusunda önemli bir adım atılmıştır.
  • Standartlara uymayan ve düşük kaliteli ürünlerin bu pazarlara girişi için ciddi yasal engel ve yaptırımlar getirilmiş, bu sayede haksız rekabetin önüne geçilmiş oldu.

 

Kablo için CPR;

Kablo sektörü için kabloların yangın performansının beyanını ve CE işaretlemesinin iliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. CPR tabi olan kablolar;

Binalarda ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde elektrik ve haberleşme için kullanılan kablolar ile yangına tepki performans gerekliliklerine tabi olan kablolar

Gelecekte elektrik, iletişim ve yangın anında kullanılmak üzere tasarlanan kablolar

Güvenlik teçhizatlarının güç ve / veya sinyal beslemesinin devamlılığını sağlamak için binalarda ve diğer inşaat mühendisliği çalışmalarında algılama ve alarm verme kabloları

Yangın performanslarının gereklilikleri, bu gerekliliklerle ilgili testler ve kriterler, yangın performansının sabitliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması gibi bilgiler EN 50575 standardında yer almaktadır.

EN 50575 standardı performans gereklilikleri ilgili olarak EN ISO 1716, EN 50399,EN 60332-1-2, EN 61034-2, EN 60754-2 test metotlarına atıf yapmaktadır.

Yangını sınıfı performansları EN13501-6 ya göre B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca şeklinde belirlenmiştir.

Yüzeysel olarak B2ca yangın performansı en iyi kabloyu, Eca yangın performansı en düşük kabloyu temsil etmektedir.

Fca sınıfı sınıf belirlenmemiş anlamına gelmektedir.

 

SINIFLAR

 

TEST METODLARI

 

EN ISO 1716 EN 50399 EN 60332-1-2 EN 61034-2 EN 60754-2
Aca - - - -
B1ca -
B2ca -
Cca -
Dca -
Eca -
Fca - - - - -

B1ca sınıflandırması için EN 50399 test metodu ek şartlar gerektirir.

En 60332-1-2 test metodu B1,B2,C,D sınıflandırmaları için zorunlu testlerdir.

Ek kriterler olarak;

s1,s1a,s1b,s2,s3 sınıfları duman emisyonu - d0,d1,d2 sınıfları yanma esnasındaki damlama - a1,a2,a3 sınıfları ph ve iletkenliğe göre yapılan sınıflandırmalardır.

 

Seval Kablonun CPR için yaptıkları;

SEVAL KABLO olarak 50575 standardına göre 100 e yakın ürünümüzü onaylı kuruluşlar tarafından belgelendirdik.

Bu laboratuvarlar;

BASEC ( NB 2661 )   

EFECTIS FRANSA  ( NB 1812 )

EFECTIS ERA AVRASYA ( NB 2184)

TSE ( NB 1783 )

2016 yılında 2 milyon liralık yatırımla 500 m2 lik bir kapalı alanda yangın laboratuvarımızı kurduk.

Ölçümlerimizin güvenirliliği için 04.06.2018 tarihinde TÜRKAK ‘ dan 4 kapsamdan akreditasyon belgemizi almış bulunmaktayız.