Politikalarımız

KALİTE POLİTİKASI

Alçak ve orta gerilim güç, kumanda ve tesisat kablolarının yüksek kalite ve güvenilirlikte üretimi, teknolojik alt yapı ile geliştirilmesi, her koşulda rekabet edebilir fiyatlarla pazarlama ve satışını yapmaktadır. Amacımız;

 • Yürürlükteki yasa, yönetmelik, mevzuat ve müşteri şartlarına uymak ve uygun standartlarda üretim yapmak,
 • Müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak,
 • Dünyamızın kısıtlı kaynakları da dikkate alınarak hurda ve firelerin sürekli azaltılması için çalışmak,
 • Tüm ürünlerde kalite bilincinin hâkimiyeti ile sürekli gelişme sağlanarak sıfıra yakın hataya ulaşmak
 • Mevcut pazarımızı koruyarak, iç / dış pazar payını arttırmak,
 • Kalite Sistemini sürekli iyileştirmek,
 • Kalite yönetim sistem şartlarına uymak,
 • Sürekli kaynak iyileştirmek,
 • Sürekli eğitimlerle her kademede çalışanlarımızın kalite bilincini geliştirmek,

Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini yerine getirerek güncelliğini ve etkinliğini sürekli iyileştirmek şirketimizin Kalite Politikasıdır.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Alçak ve orta gerilim tesisat ve enerji kabloları üretiminde önde gelen kuruluşlardan biri olarak, ürün, hizmet ve faaliyetlerimizin kapsam, boyut ve çevresel etkilerinin doğada oluşturacağı potansiyel sonuçlarının bilinciyle;

 • Çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı ve kontrol altında tutmayı,
 • Çevreyle ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemeler ve yasal yükümlülüklerimize uymayı,
 • Hammaddeyi en verimli şekilde kullanmayı,
 • Atık miktarını minimuma indirmek ve mümkün olduğu ölçüde geri dönüşümünü sağlamayı,
 • Personeli Çevre Yönetim Sistemi konusunda eğiterek bilgi düzeyinin yükselmesi, iyi bir seviyeye getirilmesi için gerekli olan eğitim ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,
 • Etkin bir şekilde gürültü, ses ve diğer çevresel oluşumların kendi işletmemiz, yeni projelerimiz ve çalışma alanlarımızda minumuma indirmeyi,
 • Oluşabilecek çevre sorunlarını ortaya çıkmadan engellenmesine çalışmayı,
 • ISO Çevre Yönetim Sistemini uygulamak ve etkinliğini sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirerek ulaşılabilirliklerini sağlamayı,
 • Direkt ve endirekt çalışanlarımıza duyurmayı ve halkın erişimine açık tutmayı,

 ÇEVRE, GÜVENLİK ve SAĞLIK konularındaki tutumuyla bütünleşmiş bir politika izlemeyi taahhüt ederiz.

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İş sağlığı ve güvenliği konularında geniş kapsamlı ve disiplinli çalışmalar yapmayı önemsemekteyiz.

İşyerimizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılacak çalışmalarda;  

 

 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebileceğini bilmek ve buna inanmak,
 • Önlemenin ödemekten daha insani bir davranış olduğunu unutmamak ve daha az maddi kayıplara neden olduğunu bilmek,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, daha az riskli ve daha güvenli üretim metodları kullanmak,
 • Kullanılan malzeme ve ekipmanlardan tehlikeli ve zararlı olanları, daha uygunları ile değiştirmek,
 • Makine tesis ve tezgâhların operasyon noktaları ve diğer tehlikeli kısımlarını koruyucu içine almak,
 • Gerekli olan periyodik kontrolleri yapmak,
 • İşe uygun personel istihdam etmek, çalışanları eğitmek ve denetlemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulunu gerektiği gibi çalıştırmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında öncelikli amaç, çalışanların sağlığını korumaktır,
 • Çevre ve İşçi Sağlığı ve güvenliği gerekleri göz önünde bulundurarak, en son teknolojik gelişmelere uygun makine ve yöntemler kullanarak geliştirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal mevzuata, çalıştığımız ülkelerin ilgili mevzuatlarına ve diğer özel gereklere uymak,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında, sağlık hizmetlerinde sistem gerekliliklerini yerine getirerek güncelliği ve etkinliği sürekli iyileştirmek şirketimizin İşçi sağlığı ve İş güvenliği politikasıdır.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bu politikanın amacı, firmamızda hukuka, yasal düzenleyici ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklere bilgi güvenliği gereksinimlerine ilişkin ihlalleri önlemek için, üst yönetimin yaklaşımını ve hedeflerini tanımlamak, tüm çalışanlara ve ilgili taraflara bu hedefleri bildirmektir. İnsan, yazılım, donanım, altyapı, kullanıcılara ilişkin bilgiler, kuruluş bilgileri, bağlantıda bulunulan üçüncü taraflara ilişkin bilgiler doğrultusunda bilgi güvenliğinin sağlandığını göstermek, uygulanan risk yönetimi ile sistemin güvence altına alınmasını sağlamak, sistem performansının düzenli olarak ölçülmesini sağlamak, üçüncü taraflarımızla ilgili ilişkilerimizi kontrol altında tutmaktır.

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin amacı tüm bilgi varlıklarımızın gizliliği, bütünlüğü ve gerektiğinde yetkili kişilerce erişilebilirliğini sağlamaktır. Bilgi diğer kıymetli varlıklarımızın içinde en çok ihmal edilen fakat kurum açısından en önemli varlıklardan biridir. Bilgi güvenliği yönetim sistemimiz TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak kurulmuş ve bu standardın gerekliliklerini karşılayacak şekilde PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) sürekli iyileştirme döngüsü çerçevesinde bir süreç olarak uygulanmaktadır.

 

 • Bilgi güvenliğini sadece bilgi teknolojileri çalışanlarının sorumluluğunda değil eksiksiz tüm çalışanlarımızın katılımı ile başarılabilecek bir iş olarak görmekteyiz. Ayrıca bilgi güvenliği firmamızda sadece bilgi teknolojileri ile ilgili teknik önlemlerden oluşmaz. Fiziksel ve çevresel güvenlikten, insan kaynakları güvenliğine, iletişim ve haberleşme güvenliğinden, bilgi teknolojileri güvenliğine birçok konuda çeşitli kontrollerin risk yönetimi metoduyla seçilmesi uygulanması ve sürekli ölçülmesi demek olan bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarımızın genel özeti firmamızda bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulamalarında ve politikalarında mevcuttur. Uygulama detay bilgileri için sistem dokümantasyonu, ilgili prosedürler, rehberler, planlar ve raporlar firmamızdaki diğer unsurlardır. Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik öğeleri Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin üç temel öğesini oluşturmaktadır. Bu politika bilgi güvenliği politikası ve detaylı kullanım politikalarını da kapsayan bir üst dokümandır.
Sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz Veri Politikamız-Bilgilendirmelerimizde belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır. X