N2XRH-LSFSWA (AWA - SWA)

HALOJENSİZ, ALEV İLETMEYEN, XLPE İZOLELİ, YUVARLAK ZIRHLI, ÇOK DAMARLI YER ALTI KABLOLARI


1-İletken Som veya örgülü bakır  
2-İzole 
Çapraz bağlı polietilen (XLPE)
3-Dolgu  Halojen içermeyen 3 alev geciktiricili (HFFR)
4-Zırh Galvanizli yuvarlak çelik tel (GSWA)
5-Dış Kılıf Halojen içermeyen 5 alev geciktiricili (HFFR)

Min. bükülme yarı çapı

12 x D

Maks. çalışma sıcaklığı 90°
Maks. kısa devre sıcaklığı 250°
Beyan gerilimi Uo/U 0.6/1 kV
Deney gerilimi 3.5 kV
Düşük duman yoğunluğu EN 61034-2
Halojensiz EN 60754-1-2
Demet kablo düşey alev yayılma testi EN 60332-3-24 Cat. C
Kurşunsuz  ̶P̶b̶
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz N2XRH-Multicore
Nominal Kesit mm² Yaklaşık Dış Çap mm Yaklaşık Net Ağırlık kg/km İletken Direnci Max. ohm/km(20°C)
Akım Taşıma Kapasitesi

Toprakta (A) Havada (A)
N2XRH-LSF/SWA (0,6/1 kV)        
 1x4 11,5 219  4,61 66  55 56  44
1x6  12,0 256 3,08   82 68 71 57
1x10  13 313 1,83  109  90 96 77
1x16  14 394 1,15   139 115  128 102
1x25  15,5 522  0,727  179 149 173 139
1x35 17,5 644  0,524  213 178  212 170
1x50 19 884  0,387  251 211 258 208
1x70  20,5 1141  0,268  307 259 328 265
1x95  23 1436 0,193 366  310 404 329
1x120 25 1726  0,153  416 352 471 381
1x150 26,5 2158  0,124  465 396 541 438
1x185 28,5 2628  0,0991  526 449 626 507
1x240 32,0 3464  0,0754  610 521 749 606
1x300 36 4204  0,0601 689 587 864 697 
1x400 40,5 5036 0,0470 788 669 1018 816
1x500 45,5 5893 0,0366 889 748 1173 933
1x630 49,9 7267 0,0283 935 861 1266 1032
2x1,5   14,0 342 12,1   31 24
2x2,5   14,5 390 7,41   40 31
2x4  15,5 458 4,61   52 41
2x6  17,0 546 3,08   65 53
 2x10 19,5 788 1,83   87 72
2x16 21,5 1012 1,15  113 96
2x25  26,0 1544 0,727   146 130
2x35  28,0 1836 0,524  176 160
2x50  30,5 2244 0,387  208 195
2x70 34,5 2896 0,268 256 247
2x95 38,5 3870 0,193 307 305
2x120 42,0 4626 0,153 349 355
2x150 45,5 5512 0,124 391 407
2x185 51,0 6990 0,0991 442 469
2x240 56,5 8716 0,0754 509 551
3x1,5   14,5 366 12,1  31 24 
3x2,5   15,0 426 7,41 40 31
 3x4 16,5 508 4,61  52 41
3x6  17,5 614 3,08  64 53 
 3x10 20,0 898 1,83 87 72
3x16  22,5 1172 1,15 113 96
 3x25 27,0 1794 0,727 146 130
 3x35 29,0 2162 0,524 176 160
 3x50 32,0 2684 0,387 208 195
 3x70 37,0 3722 0,268 256 247
3x95  40,5 4712 0,193 307 305
3x120 44,5  5692   0,153 349  355 
3x150 49,5  7202  0,124   391  407 
3x185 54,0  8598  0,0991   442  469 
3x240 60,0  10812   0,0754 509  551 
3x300 65,5  13052  0,0601   581  643 
3x400 73,0  16   0,0470 667  737 
3x25+16   30,0 2100 0,727/1,15  146 130 
3x35+16   31,0 2440 0,524/1,15 176 160
3x50+25   35,0 3100 0,387/0,727 208 195
3x70+35   40,0 4230 0,268/0,524 256 247
3x95+50   44,0 5340 0,193/0,387 307 305
 3x120+70 49,0 6600 0,153/0,268 349 355
 3x150+70 53,0 8100 0,124/0,268 391 407
3x185+95   59,0 9800 0,0991/0,193 442 469

3x240+120

65,0 12250 0,0754/0,153 509 551
4x1,5 15,0 404 12,1 31 24 
 4x2,5 16,0 476 7,41 40  31
 4x4 17,0 578 4,61 52  41 
 4x6 19,5 792 3,08 65 53 
 4x10 21,5 1042 1,83 87 72
4x16  24,5 1506 1,15 113 96
 4x25 29,0 2128 0,727 146 130
4x35  31,5 2598 0,524 176 160
 4x50 34,5 3242 0,387 208 195
 4x70 40,0 4520 0,268 256 247
 4x95 44,0 5780 0,193 307 305
 4x120 49,5 7426 0,153 349 355
4x150  54,0 8840 0,124  391 407
 4x185 59,0 10708 0,0991 442 469
 4x240 66,0 13490 0,0754 509 551
4x300 72,0  16270  0601 581   643
5x1,5 16,0 448 12,1  31 24 
5x2,5 17,0 532 7,41  40  31 
5x4 19,0 742 4,61  52  41
5x6 20,5 900 3,08  65  53 
5x10 23,0 1192 1,83  87  72
5x16 26,5 1756 1,15  113 96
5x25 31,5 2500  0,727 146 130
5x35 34,0 3068 0,524  176 160
5x50 38,5 4082 0,387  208 195
5x70 43,5 5410 0,268 256 247
5x95 49,5 7322 0,193 307 305
7x1,5   16,0  448  12,1 16 15,6
 10x1,5 19,5 674 12,1   14  13,2
19x1,5 22,5 926 12,1   11 10,8
7x2,5 18,0  634 7,41  21 20,8
10x2,5 21,5 822 7,41  18 17,6
12x2,5 22,0 892 7,41  17 16
14x2,5 22,5 966 7,41  17  16
19x2,5 25,5  1288 7,41  15 14,4
30x2,5 30,0  1750 7,41   13  12,8 
37x2,5 32,0 2024 7,41  12 11,2

Mekanik dayanımının haricinde yangın ve zehirli dumanın insana tehlike oluşturacağı yerlerde kullanılır. Toprak altında ve harici kullanımlara uygundur.

TS IEC 60502-1

VDE 0276-604